За нас

Мениджърският екип на ИРРА Солюшънс включва специалисти, придобили професионалния си опит в следните области:


  • Управление на проекти и дизайн на бизнес процеси
  • Управление на връзки с клиенти
  • Информационни технологии
  • Продажби
  • Управление на човешки ресурси
  • Разработване на софтуер
  • Уеб дивелопмънт и мобилни приложения

В основата на високото качество на обслужването са опитът, уменията и личностното развитие на служителите ни.


ИРРА Солюшънс ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005

Сертификат ISO 9001 2008    Сертификат ISO 27001 2005