Контактен Център на ИРРА Солюшънс

Входящи Кампании


 • Приемане на поръчки
  Регистрация и обработка на постъпващи поръчки по телефона

 • Запитвания за продукти и услуги
  Даване на информация за продукти и услуги, за клонова, сервизна мрежа и друга обща информация, обслужване на медийно рекламирани телефони

 • Клиентска поддръжка
  Отговаряне на въпроси във връзка със закупени продукти и ползвани услуги, разрешаване на проблеми и даване на информация

 • Секретарска поддръжка
  Поемане на комуникацията към натоварени отдели и служители

 • Техническа поддръжка
  Поддръжка на 1-во ниво по общи въпроси и проблеми

 • IVR (Гласов портал)
  Възможност за автоматична гласова информация, обслужване в извънработно време, оставяне на съобщения

Изходящи Кампании


 • Телемаркетингови проучвания
  Проучвания по телефона с цел анализ на потенциални пазари, на удовлетвореност на клиентите, разпознаваемост на марка

 • Уговаряне на бизнес срещи за търговски отдели
  Кампании за идентифициране на потенциални корпоративни клиенти, предизвикване на първоначален интерес и уговаряне на бизнес срещи. Кампании за задържане на клиенти. Осъществяване на контакт и предлагане на преференциални условия при подновяване или продължаване на договорните отношения

 • Напомняне за дължими плащания
  Напомнителни обаждания за наближаващ или изтекъл падеж на задължения на физически и юридически лица

 • Продажби по телефона
  Продажби на допълнителни и нови продукти на съществуващи клиенти.

 • Уведомителни обаждания и организиране на събития
  Уведомяване на настоящи/потенциални клиенти и партньори за настъпващи и предстоящи събития

 • Обаждания след изпратена директна поща
  Оценяване на интереса след кампании с директна поща

Бек Офис


 • Въвеждане и обработка на данни
  Събиране и обработка на големи количества информация. Въвеждане на информация от хартиени носители в бази от данни

 • Актуализация и допълване на бази данни
  Подновяване на информация за лица и компании чрез справки в налични бази данни, интернет или телефонни обаждания

 • Организация на директна поща и доставки
  Подготовка и изпращане на персонализирана или масова кореспонденция и маркетингови материали

 • Изпращане и обработка на имейли
  Масов персонализиран мейлинг с информиращ характер

 • SMS услуги
  Предоставяне на кратки SMS номера и програмиране на автоматични платформи за обслужване на клиенти и SMS игри

Технология


 • Voicemail
 • Fax-to-email
 • Support for softphones
 • Web Interface Configuration
 • Virtual conference rooms
 • Call recording
 • Least Cost Routing
 • Extension Roaming
 • PBX Interconnection
 • Caller ID
 • CRM
 • Advance Reports
Elastix ServicesДруги Функции


 • Бази данни
  Сегментиране, структуриране, попълване, актуализиране по зададени критерии на клиента

 • Управление на кореспонденция

 • Информационно търсене
  Осигуряване на телекомуникационен ресурс, съдържащ цялата функционалност на платформата на Ирра Солюшънс на адрес, посочен от клиента

 • Директен мейлинг - Smart Direct Mailing
  Изпращане на електронни съобщения да голяма група потребители, изготвяне на форма за запитване при интерес към конкретни продукти или услуги.